Wat is beschermd wonen

Wat is beschermd wonen?

De naam zegt het al, het wonen in een veilige en stabiele woonomgeving met ondersteuning. Beschermd wonen is er voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen ondersteuning nodig hebben. De intensiviteit van de ondersteuning is afhankelijk van de behoeften van een persoon.

Het doel van beschermd wonen is om je leef- en woonsituatie te stabiliseren en je te ondersteunen bij het ontdekken van jouw talenten. Na het verkrijgen van een indicatie voor beschermd wonen kijk je samen met een ambulant begeleider naar zinvolle dagbestedingen. Dit kan bestaan uit werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding.

Soorten beschermd wonen

Er zijn verschillende soorten hulpverlening als je vanwege psychosociale problemen niet zelfstandig kunt wonen. Beschermd wonen wordt vaak verward met begeleid wonen. Bij begeleid wonen is er sprake van ambulante zorg waarbij je thuis kunt blijven wonen.

Wanneer begeleid wonen niet genoeg ondersteuning biedt dan kan er gekozen worden voor beschermd wonen. Dit betekent dat een zorgverlener altijd aanwezig of oproepbaar is. Kenmerkend voor beschermd wonen is dat je 24/7 ondersteuning in de buurt hebt.

Veel woonvormen voor beschermd wonen horen bij een Regionaal Instituut Beschermd Wonen (RIBW). Grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ-instellingen) bieden soms ook beschermd wonen aan. Daarnaast zijn er ook kleinere zorgorganisaties zoals wooninitiatieven en zorgboerderijen.