Kamertraining

Wat is kamertraining?

Kamertraining is een intensieve training in zelfstandigheid. Bij deze woonvorm heb je een eigen kamer in een huis waar je samenwoont met andere mensen en met een aantal begeleiders. Je leert dingen zoals koken en met geld omgaan. Deze vorm van woontraining is voor jongeren met een beperking en/of gedragsproblemen.

Hoe vraag je kamertraining aan?

Kamertraining is een vorm van jeugdhulp. De gemeente waarin je woonachtig bent is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Wanneer je contact opneemt met de gemeente kun je een indicatie aanvragen en zij kunnen je vervolgens verder helpen met meer informatie.