Wat is een stemmingsstoornis?

Stemmingsstoornis is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedstoestand of emoties ernstig verstoord zijn of niet passen bij de situatie waarin je verkeert. Een stemmingsstoornis is te onderscheiden in depressie, dystyme stoornis en bipolaire stoornis.

Een stemmingsstoornis kan een depressieve stemming tot gevolgen hebben. Er kan ook sprake zijn van een verhoogde stemming, namelijk manisch of hypomaan. Tot slot is er nog een stemming die zich beweegt tussen manisch en depressief: bipolair. Hierbij schommelt je stemming steeds tussen heel enthousiast en volstrekt terneergeslagen.