Dyscalculie

Mensen met dyscalculie hebben ernstige problemen met het leren rekenen. Deze problemen worden, net als bij dyslexie, niet veroorzaakt door hun intelligentie of een gebrek daaraan. Het woord dyscalculie betekent letterlijk ‘slecht rekenen’. Het is een hardnekkig probleem met het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Ook kan dit problemen opleveren bij bijvoorbeeld klokkijken, kaartlezen of recepten lezen.

Dyslexie

Wanneer iemand dyslexie heeft is er sprake van een ernstige achterstand op het gebied van lezen en schrijven in vergelijking tot leeftijdgenoten. Deze stoornis is aangeboren en zelfs met extra ondersteuning blijft lezen of spelling moeizaam gaan. Er blijft altijd een zekere achterstand bestaan.

Dyslexie is te herkennen als iemand moeite heeft met snel en nauwkeurig lezen, het herkennen van letters en het opschrijven ervan, woordvinding en het spellen van woorden.