Beschermd wonen aanvragen

Beschermd wonen aanvragen

Beschermd wonen kun je aanvragen bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Zij zijn verantwoordelijk voor de woonbegeleiding van een persoon afhankelijk van hun indicatie van een arts of een GGZ-instelling.

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je aanvraag wordt gestart door contact op te nemen met een Wmo-afdeling van de gemeente.

Sinds 2021 is het ook mogelijk voor mensen met psychische problemen om een beschermde woonplek te krijgen die wordt betaald vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die levenslang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Een Wlz-indicatie blijft je hele leven lang geldig.

Wanneer je het lastig vindt om een zorgaanvraag zelf te doen, dan kun je hulp vragen bij een zorgaanbieder die je gevonden hebt. Zij zullen je verder begeleiden tijdens een aanvraagproces.

Beschermd wonen vanuit de Wmo

Wanneer je contact hebt opgenomen met de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan moet de gemeente onderzoek doen naar je persoonlijke situatie. De uitslag hiervan bepaalt of je ondersteuning kunt krijgen vanuit de Wmo. Het onderzoek wordt binnen zes weken na je melding gedaan.

Het onderzoek gebeurt samen met jou en eventueel mensen in je omgeving. Tijdens deze beoordeling wordt er gekeken naar wat je behoeften en voorkeuren zijn. Ook wordt er bekeken wat je zelf nog kan. Ook kijkt de gemeente of je al zorg krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

Als er blijkt dat je onvoldoende zelfredzaam bent of niet goed mee kunt doen in de maatschappij, dan is de gemeente verplicht ondersteuning vanuit de Wmo aan te bieden.

GGZ Wonen

GGZ Wonen is de naam voor beschermd wonen vanuit de Wlz. Dit is een vorm van langdurige zorg en begeleiding bij psychische klachten, zo nodig met een woonplek bij een zorgaanbieder.

Je komt in aanmerking voor Wlz-zorg wanneer je blijvend behoefte hebt aan 24 uur per dag toezicht of zorg. De precieze zorg is afhankelijk van de indicatie die je hebt gekregen. Een indicatie is een beschrijving van de benodigde zorg. Voor GGZ Wonen wordt de indicatie gesteld door het CIZ.