Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Persoonlijkheidsstoornis is een verzamelnaam voor uitgesproken afwijkend gedrag ten opzichte van wat in de samenleving “normaal” wordt gevonden. Ieder mens heeft aparte trekjes, bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis zijn deze trekjes echter sterk aanwezig en leiden deze eigenschappen tot problemen in het functioneren. De problemen moeten bovendien van langere duur zijn en niet af en toe voorkomen. Verder moeten de klachten in meerdere levensgebieden tot uiting komen en niet alleen in een specifieke situatie.

Er zijn in het veel verschillende persoonlijkheidsstoornissen met ieder weer andere eigenschappen en klachten. Hieronder vind je handige pagina’s voor meer informatie.