Wat is een licht verstandelijke beperking?

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling en in hun adaptieve vaardigheden (sociaal aanpassingsvermogen). Er is sprake van een aanzienlijke beperking als iemand niet kan voldoen aan wat er bij de leeftijd en de eigen cultuur in het algemeen verwacht wordt.

Kenmerken LVB

Cognitief functioneren mensen met een LVB soms op 10-12-jarig niveau en sociaal-emotioneel op hoogstens 6-9-jarig niveau. Zij ondervinden vaak problemen met (abstract) denken, het oplossen van problemen en met leren. Daarnaast hebben zij vaak moeite met het begrijpen van taal en met verschillende sociale en praktische vaardigheden. Bij mensen met een LVB is het vaak niet zichtbaar dat ze een beperking hebben. Ze willen graag aan de samenleving deelnemen, maar dat lukt vaak niet zonder hulp. Ze zijn zich niet altijd bewust van de eigen beperkingen en mogelijkheden. Dit kan ertoe leiden dat er meer gevraagd wordt dan ze kunnen of aankunnen. Gevolgen hiervan kunnen faalangst, frustratie en een negatief zelfbeeld zijn.

Cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling is het mentale proces van het opslaan, verwerken, terughalen en toepassen van kennis en informatie. Wanneer iemand problemen heeft met deze ontwikkelingen dan kan er sprake zijn van een licht verstandelijke beperking. Een licht verstandelijke beperking uit zich in een IQ-score tussen de 50 en 70, of een IQ-score tussen de 70 en 85 in combinatie met een verminderd sociaal aanpassingsvermogen.

Adaptieve vaardigheden

Adaptief gedrag verwijst naar de vaardigheden in het uitvoeren van dagelijkse handelingen die nodig zijn voor het persoonlijk en sociaal functioneren van een persoon. Onder adaptieve vaardigheden vallen:

– Conceptuele vaardigheden, zoals kunnen lezen, schrijven en rekenen.
– Sociale vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden en het oplossen van sociale problemen.
– Praktische vaardigheden, zoals persoonlijke verzorging en het gebruik maken van openbaar vervoer.

Begeleiding voor mensen met LVB

Een licht verstandelijke beperking heb je voor het leven. Dit kan niet worden opgelost door therapie of begeleiding. Wel zijn er veel mogelijkheden om mensen met een licht verstandelijke beperking een zo zelfstandig mogelijk leven te laten lijden. Een intensievere vorm van begeleiding kan hier een oplossing in bieden. Zij kunnen helpen bij problemen met financiën, werk en opleiding, tijdsbesteding en/of huisvesting.