Beschermd wonen Assen

Beschermd wonen in Assen is een speciaal ontworpen vorm van ondersteuning en huisvesting voor inwoners die extra begeleiding en een beschutte woonomgeving nodig hebben.

Deze zorgvoorziening is bedoeld voor mensen die, om diverse redenen, niet zelfstandig kunnen wonen of extra hulp nodig hebben om hun leven op orde te krijgen. Hier krijgt u inzicht in wat beschermd wonen in Assen precies inhoudt, hoe het functioneert en wat u kunt verwachten.

Beschermd wonen biedt een stabiele en veilige woonomgeving voor mensen met psychische, psychosociale of verslavingsproblematiek. Het doel is om hen te ondersteunen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en het herwinnen van hun plek in de maatschappij. Bewoners van beschermd wonen ontvangen intensieve begeleiding en toezicht, afgestemd op hun individuele behoeften.

Beschermd wonen in Assen waardeert uw welzijn en biedt een omgeving waar u kunt groeien en bloeien. Ons programma is speciaal ontwikkeld om uw zelfstandigheid te vergroten en uw integratie in de samenleving te bevorderen. Wij leveren een scala aan ondersteunende diensten, zoals 24-uurs begeleiding, therapeutische activiteiten en een veilige leefomgeving, om ervoor te zorgen dat u de beste kans op succes en herstel krijgt.

Medewerker wmo-zorgloket.

Ondersteuning afgestemd op jouw behoeften

Inwoners van Assen die beschermd wonen, kunnen rekenen op diverse vormen van ondersteuning zoals het aanleren van zelfstandige vaardigheden, begeleiding bij financiële zaken en administratie, en hulp bij het vinden van werk of dagbesteding. Het uiteindelijke doel is om hen geleidelijk voor te bereiden op een mogelijke terugkeer naar zelfstandig wonen in Assen. Bij Beschermd Wonen Assen staan we klaar om onze inwoners de nodige ondersteuning te bieden voor een betere toekomst.

Hoe kom je in aanmerking voor beschermd wonen

Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen in Assen, dien je contact op te nemen met het zorgloket van de gemeente Assen. Een ervaren team beoordeelt je situatie en bepaalt of beschermd wonen de juiste oplossing is voor jou. Dit is de eerste essentiële stap om de nodige zorg en ondersteuning te ontvangen in Assen.

Beschermd wonen in Assen biedt een veilige en gestructureerde leefomgeving voor inwoners die behoefte hebben aan extra begeleiding. Het is een waardevolle stap richting een zelfstandiger leven en kan een cruciale rol spelen in het herstelproces van mensen met specifieke zorgbehoeften. Verkrijg de benodigde ondersteuning door middel van een aanvraag bij het zorgloket van de gemeente Assen. Dit is de eerste stap op weg naar een veilige woonomgeving met passende ondersteuning.